CRM ERP integration

تفاوت میان CRM و ERP چیست؟

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت روابط مشتری (CRM) 2 سامانه اطلاعاتي مهم برای سازمان‌ها و مدیران‌شان هستند.
این 2 سامانه، جنبه‌های مهمی از هر سازمان هستند که ماهیت بسیار مشابهی دارند اما برای اهداف متفاوتی مناسب هستند. آنها نرم‌افزارهایی هستند که کارمندان یک سازمان را قادر می‌كنند که برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان به اشتراک اطلاعات بپردازند. همچنین این برنامه‌های کاربردی به مدیریت اجرایی امکان می‌دهند که بر اساس گزارش‌ها و پیش‌بینی‌هایی که توسط این ابزارها ایجاد می‌شود به اتخاذ تصمیم بپردازند. تفاوت میان ERP و CRP حتی برای کسانی که از این 2 ابزار قدرتمند استفاده می‌کنند و عرضه‌کنندگانی که هر دو را می‌فروشند نیز مشکلی سردرگم کننده است.
ERP
برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) نرم‌افزاری است که کارکردهای داخلی هر بخش از سازمان را متوازن می‌كند. این سامانه جریان موزون اطلاعات پیرامون فعالیت‌های مختلف مانند حسابداری، منابع انسانی و تولید را ممکن می‌سازد. ممکن است زمانی برسد که برای سازمان دشوار باشد که فروش خود را 5 درصد افزایش دهد اما آسان‌تر باشد که هزینه‌ها را 5 درصد کاهش دهد. کاستن از هزینه‌ها فرایندی است که به خوبی درآمد فروش را افزایش می‌دهد. اگر هدف سازمان از متوازن ساختن همه فرایندها این موضوع باشد، ERP مفید است. در حالی که در گذشته به خاطر گران بودن ERP تنها سازمان‌های بزرگ از آن استفاده می‌کردند، با گذشت زمان نسخه‌های جدیدی به وجود آمدند که برای شرکت‌های کوچک نیز مناسب باشد. هنگامی که ERP عملیاتی شود همه کارمندان در سطوح مختلف می‌توانند از یک انباره مرکزی به اطلاعات متناسب با كارشان دسترسی داشته باشند. این به کارآمدی بهتر، عملیات متوازن و خطاهای کمتر منجر می‌شود. برای مدیران ERP بینش واضحی از سلامت سازمان به‌دست می‌دهد و آنها می‌توانند با بهبود بهره‌وری و کارآمدی، تصمیمات بهتری اخذ کنند.
CRM
مدیریت روابط مشتری (CRM) برای سازمان به همان مفیدی ERP است. همانطور که از نامش بر‌می‌آید، CRM ابزاری مشتری‌گراست و باید توسط بخش فروش و بازاریابی استفاده شود. این بخشی از سازمان است که سازمان را به دنیای بیرون مرتبط می‌سازد. مدیریت روابط مشتری به پرسنل بخش فروش به مدیریت بهتر اطلاعات پیرامون همه مشتریان موجود و ممکن که می‌توان با آنها روابط بهتری داشت کمک می‌کند. مدیریت روابط مشتری به عنوان یک نرم‌افزار، حداکثر اطلاعات را در مورد مشتریانی که برای هر شرکتی مهم هستند را فراهم می‌کند.
CRM و ERP
در اینجا ممکن است یک فرد ناآشنا عنوان کند که ERP و CRM چگونه ممکن است به هم مرتبط باشند در حالی که ERP در داخل استفاده می‌شود و CRM تنها برای ارتباطات بیرونی است. نكته اينجاست كه برخی کارکردهای متداخل وجود دارند و امروزه مواردی هست که CRM در سطح پایگاه داده مرکزی با ERP یکپارچه شده است. به عنوان مثال، کاهش زمان درخواست‌ها در یک سایت بخش حیاتی یک CRM است. اگر CRM با ERP یکپارچه شود، موجود بودن هر محصول به‌سادگی مشخص می‌شود و درنتیجه محصولی در سایت نمايش داده می‌شود که موجود باشد. همچنین اگر CRM و ERP با یکدیگر همکاری داشته باشند می‌توان به مشتری قول داد که محصول زودتر به او خواهد رسید. در گذر زمان، سازمان‌ها همزمان CRM و ERP را خریداری می‌کنند تا با متصل كردن آنها به زنجیره تامین بهتر و رضایت مشتری بیشتری دست پیدا کنند.

تالیف: علی پرکره